Slimline white pedestal on wheels

Slimline white pedestal on wheels

Sold out

Photo ID 26609
14075 | Sold out

No key

 • Reyooz Fee

  £108.00 £ 0.00

 • Quantity

  0 left

 • Weight

  20.00 kg

 • WxHxD

  30 x 60 x 50 cm